Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2018.05.25-től

 

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Neve: NYÁRY GÉZA EV

Székhely és postacím: 2000, Szentendre, Füzes park 2.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 04576250

Adószám: 42236179-1-33

Honlap: http://astrosky.hu/

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

(a továbbiakban az Adatkezelő)

 

A tárhely szolgáltató neve és elérhetőségei:

Neve: CRISCOMP INFORMATIKA KFT

Székhely: 4030, Debrecen, Gyoma u. 17

Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-012106

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13620127-2-09

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HonlapEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.http://criscomp.hu/

 

(a továbbiakban a Tárhely szolgáltató)

 

TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA ÉS CÉLJA

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett http://astrosky.hu/ címen elérhető weboldalon (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az Adatkezelő személyét,
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatok kezelésének jogalapját,
 • az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

 

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 • 2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”)
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Módosítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

 

Felhasználók körének definiálása és kiskorú felhasználók

Felhasználó az a személy, aki a Weboldalon tartózkodik, böngészik, használja a Weboldal szolgáltatásai, tájékozódik a kínált termékekről, valamint a Megrendelést ad le az AstroSky nevű termékre.

Ha Ön a Weboldalon böngészik az Ön személyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést leadókra is.

Speciális szabályok a Megrendelés teljesítéséhez:

 • Önnek a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és
 • ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá
 • magára nézve kötelezőnek kell elfogadnia a Vásárlási feltételeket
 • Megrendelést csak akkor tud leadni, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

 

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések

Gyermekeknek, kiskorúaknak: A Weboldal szolgáltatásait nem használhatják, megrendelést nem adhatnak le.

Szülőknek: Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem rendelhet a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Megrendeléshez, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – a nevében törvényes képviselője (általában a szülője) adhat le Megrendelést és használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

 

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Megrendelésnél bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés előfeltétele, különben nem tudja a kért Szoftvert megrendelni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, email-ben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

 

Adatkezelések

Adatkezeléseink: Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre”) vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatokat az Adatkezelő,

 • a megrendelések leadásakor kér be, számlázáshoz kapcsolódó tevékenység miatt
 • kapcsolatfelvétel és támogatás céljából (email, facebook, postai út)

 

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

A megrendelés során megadandó személyes adatok: A honlap Vásárlás->Megrendelés részben lehet az egyedi megrendeléseket leadni. A későbbi kapcsolat felvételhez illetve számlabekérő és számla kiállítása érdekében az alábbi adatokat kérjük be és rögzítjük rendszerünkben:

 • a megrendelt termék típusa
 • fizetési mód
 • név vagy cég esetében a cégnév
 • irányítószám
 • város
 • cím
 • email cím
 • cég esetében az adószám
 • megjegyzés rovat szövege

 Az így rögzített adatokat kizárólag az Adatkezelő láthatja és más szervezetnek, személynek azokat nem adja át.

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat

Az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.

A kezelt adatok célja: Webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása, előzetes regisztrálás nélkül, a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez. Számlázás lehetővé tétele, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri adatainak törlését, úgy Adatkezelő azokat 5 évig tárolja, majd törli vagy a Honlap megszűnésével azonnal törli rendszeréből.

 

Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Postai megkeresés esetén: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - a legkésőbb 30 nap elteltével megsemmisíti, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.

A kezelt adatok köre: Név, postai cím illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.

 

Email-es megkeresés esetén: A beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.

 

Facebook-os megkeresés esetén: A beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a Facebook működési jellegéből adódóan, visszavonásáig, törléséig kezeljük.

A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés. Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása, a szerződésben foglalt panaszkezelés, műszaki támogatás és információ biztosítása

 

A megrendelés és számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés:

A megrendelés leadásakor bekért személyes adatokat elektronikus számlázó rendszerünkbe is tároljuk számlaadási és bizonylatolási kötelezettség teljesítése céljából az érvényes jogszabályok szerint.

Kezelt adatok köre:

 • a megrendelt termék típusa
 • fizetési mód
 • név vagy cég esetében a cégnév
 • irányítószám
 • város
 • cím
 • cég esetében az adószám

A kezelt adatok célja: Számlázás lehetővé tétele, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Számlaadási, adózási kötelezettség alapjául szolgál. Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok időtartama: a számla kibocsájtási dátumától számított 10 év

 

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

Ilyenek többek között, hogy biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, minden tőle elvárhatót elkövet az adatok védelme érdekében, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé, a Felhasználók adataihoz megfelelő biztonsági azonosítás után jogosultan csak az Adatkezelő fér hozzá.

 

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

 

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

  

 

HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN GYŰJTÖTT ADATOK (EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉS) TECHNIKAI ADATOK, HONLAP LÁTOGATÁS ADATAI

Anonim Felhasználó-azonosító Cookie-k (sütik) elhelyezése, kezelése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, adja meg az érintett

 

Cookie-k (sütik) törlése

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

 

Profilalkotási tevékenység és ehhez kapcsolódó adatok

Google Analytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, adja meg az érintett.

A kezelt adatok időtartama: 26 hónap

 

Közösségi (Facebook) oldalak

A Weboldalon beépülve, Facebook információs panel nyújt tájékoztatást a Weboldallal hasonló témájú Facebook oldalon (https://www.facebook.com/astroskyhun/) történt kedvelésekről és rámutató linket is tartalmaz. A Facebook oldalára történő átugrásnál a Facebook adatvédelmi szabályzata érvényes.

 

Facebook Inc.

Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800

Web: https://hu-hu.facebook.com

Tevékenység: online marketing szolgáltatás, közösségi média szolgáltatás, digitális hirdetések;

A Facebook vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:

• Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms 

• Facebook Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy 

• Facebook Közösségi alapelvek: https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/ 

• Facebook – használati feltételek: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update 

• Facebook Hirdetési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/policies/ads 

• Facebook Cookie-k és más adattárolási technológiák: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

• Facebook-képpont (Facebook pixel): https://hu-hu.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

 

FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: Név: Nyáry Géza Levelezési cím: 2000 Szentendre Füzes park 2. E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,    
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat email-ben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére.  Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve eljárást kezdeményezhet.

 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha    

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,    
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,    
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,    
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;     
 • Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;     
 • Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,    
 • Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik    
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli    
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;    
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján,    
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy    
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül felhasználhassa. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.). Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

 

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a hivatkozott személyes adatokat Adatkezelő törli a rendszeréből. Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud. 

 

Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen bármely kérelem beérkezésétől számított 1 héten belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.  Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy    
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot a honlapot használó Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa a honlapján keresztül. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük tegye fel kérdését az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben!

 

 

  

 

 

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk cookie-kat (sütiket) és más követési megoldásokat alkalmaz, a felhasználói élmény javításához illetve a látogatottsági szokások méréséhez. Olvassa el a részletes Adatvédelmi szabályzatunkat a 'Bővebb információ' gombra kattintva, melyben részletesen tájékozódhat adatainak védelméről és a cookie-k működéséről! Honlapunk tovább használatával a tájékoztatónkat tudomásul veszi.
Bővebb információ Elfogadás és bezárás